Menu:

Adres


ASTROLAB

ul. Łanowa 13a

62-004 Kicin

koło Poznania

tel. 061 89 29 906

kom. 509 809 962

astrolab@op.pl

Czym jest mobilne planetarium?

Niewielkie, przenośne planetarium,  to nowa forma edukacji astronomicznej, rozpowszechniona w wielu krajach na świecie, a ostatnio torująca sobie drogę również w Polsce. Dzięki swojej mobilności i małym rozmiarom planetarium może dotrzeć do każdej szkoły, przedszkola czy ośrodka kultury. Pokazy i lekcje astronomii odbywają się na miejscu, bez potrzeby organizowania kosztownego wyjazdu do odległego miasta. W ciągu jednego dnia wszyscy uczniowie mogą odwiedzić planetarium i wziąć udział w pokazach dostosowanych do wieku danej grupy.

 Tradycyjną, stałą ko- pułę planetarium za- stępuje w tym przy- padku kilkumetrowa przenośna półsfery- czna nadmuchiwana kopuła, pokryta ma- teriałem zapewnia- jącym we wnętrzu niezbędną ciemność. Zastosowanie spe- cjalnego zwierciadła projekcyjnego w po -łączeniu z oprogra- mowaniem astronomicznym dla małych planetariów oraz filmów i animacji komputerowych przeznaczonych do wyświetlania na kopule, pozwala na uzyskanie efektów podobnych do tych, które można oglądać w dużych planetariach.

W naszym planeta- rium prezentujemy zjawiska związane z dobowym i rocznym ruchem sfery niebie- skiej, zmiany położe- nia  planet i fazy Księżyca, zaćmienia Słońca i deszcze meteorów.  Pokazu-jemy, jak zmienia się wygląd nieba w zależności od pory roku i miejsca obserwacji na Ziemi. Wraz z widzami odbywamy podróż przez Układ Słoneczny, przechadzamy się po Marsie, lądujemy na Księżycu i podziwiamy lodowe pierścienie Saturna. Przyglądamy się narodzinom gwiazd i wybuchom supernowych, obserwujemy zderzenia galaktyk, komety zbliżające się do Słońca, zaglądamy nawet do wnętrza stacji kosmicznej.